Lifestyle Mediapartner är en nordisk mediekoncern bestående av fem nischade produktbolag primärt inom digital out of home. Vi erbjuder exponering i egna nischade, exklusiva skärmnätverk och är annons- och avtalspartner för ICA Sverige. Moderbolaget heter RTM Business Partner och bildades 2007.

RTM började som ett renodlat säljbolag och lade under sina första 10 år grunden för att bygga framgångsrika säljorganisationer. Detta genom uppdrag för MTG, Bonnier och ICA, samt förvärv och egenutvecklade medieprodukter och skärmnätverk.

Vi är övertygade om att våra medarbetare presterar som bäst genom att ha goda löne-, förmåns- och karriärmöjligheter samt att vi har roligt tillsammans. Därför varvas resultatinriktat arbete, utvecklande coachning med roliga tävlingar och aktiviteter.

På alla våra kontor arbetar du på en modern arbetsplats. Vi finns i centrala Eskilstuna, Norrköping, Uppsala, Västerås och Helsingfors. 

I koncern är vi närmare 70 medarbetare.

Läs mer om varje bolag på hemsidan.

Konsultverksamhet avseende företags organisation

   10-19

Här finns vi